Användarvillkor

Användarvillkor

Senast ändrade 2022-04-13

 
Introduktion

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller vid användandet av Equipement Sverige ABs säljtjänst som tillhandahålls på webbsidan www.equipement.se (”Säljtjänsten”) för köp och försäljning av varor. Villkoren utgör ett avtal mellan dig och Equipement Sverige AB (”Equipement”). Genom att använda Säljtjänsten för köp eller försäljning av varor accepterar du som säljare respektive köpare dessa användarvillkor. Läs därför noga igenom villkoren före du använder Säljtjänsten.

Med benämningarna Equipement, vi, våra, vårt och oss nedan avses Equipement Sverige AB och med benämningarna du, dig, din och ditt avses varje användare av Säljtjänsten, omfattande såväl säljare som köpare, om inget annat uttryckligen anges.

 

Företagsinformation:

Equipement Sverige AB

Tallhammarsvägen 9

186 33 Vallentuna

 

E-post: hello@equipement.se

Organisationsnummer: 559268–1109

Equipement är registrerat för F-skatt och mervärdesskatt.

 

Grundläggande förutsättningar för användning av Säljtjänsten

Vår Säljtjänst omfattar endast varor med anknytning till hästsport. Du kan läsa mer om vilka varukategorier som omfattas på vår webbsida.

Säljtjänsten omfattar endast förmedling av varor inom Sverige och mellan säljare och köpare som är privatpersoner och bosatta i Sverige, om inte annat särskilt överenskommits med Equipement. Köpare kan komma att returnera köpt vara till oss. Som säljare är du medveten om att ett köp kan komma att gå åter, och att eventuellt utbetalad ersättning i så fall ska återbetalas till oss.

 

Datapolicy

Vi samlar in och använder personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster. Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina uppgifter i vår datapolicy som du hittar på vår webbsida. Vi har valt att ha vår datapolicy på engelska, har du några frågor eller funderingar kontakta oss via e-post på hello@equipement.se.

 

Försäljning av varor

Säljares skyldigheter

För att säkerställa att det inte förekommer olaglig eller olämplig användning av vår Säljtjänst behöver vi kunna säkerställa din identitet.

För dig som säljare innebär detta att:

 • Du har ett svenskt personnummer och är folkbokförd med fast adress i Sverige.
 • Du har ett bankkonto hos en svensk bank i eget namn.
 • Du har fyllt 18 år eller har målsmans medgivande.
 • Du är den rättmätige, legala, ägaren till de varor du vill sälja.
 • Du ska fritt kunna överlåta varorna, det får exempelvis inte vara pantsatta eller belastade med nyttjanderätt.
 • Varorna får inte vara olagliga eller piratkopior.
 • Varorna ska vara hela och rena.

Vi kan komma att begära att du kan dokumentera att dessa förutsättningar är uppfyllda.

 

Sortering och bedömning av varor

Det är helt upp till oss att välja vilka föremål som vi ska förmedla, dvs lägga ut till försäljning.

Vi gör bedömningen av varans värde och meddelar dig vårt föreslagna försäljningspris per mejl. I ditt svar till oss snarast möjligt, och senast inom 48 timmar, bestämmer du om du accepterar vårt föreslagna försäljningspris, eller om du vill få varan i retur enligt med Retur nedan, samt om du accepterar att vi om varan inte sålts, lägger ut varan till reducerat pris på vår ”Sista chansen” sida.

Vara som inte uppfyller kraven för försäljning enligt vår bedömning eller inte sålts under en period på 60 dagar har vi rätt att skänka till välgörenhet eller att lämna för återvinning.

Innan vi lämnar bort en vara meddelar vi dig att vi har för avsikt att göra det. Vi inväntar därefter besked från dig om du i stället önskar få varan i retur på din bekostnad. Du behöver i så fall meddela oss det inom 48 timmar.

 

Retur av dina inskickade varor

Du kan när som helst meddela oss att du önskar få tillbaka dina inskickade varor mot att du förskotterar vår returfraktavgift och under förutsättning att varan inte redan är såld eller är under en pågående köpprocess.

 

Avgifter och förmedlingsprovision

Som ersättning för att du använder vår säljtjänst ska vi erhålla en förmedlingsprovision. Som säljare får du betalt efter det att din vara blivit såld och vi erhållit betalning från köparen. Din ersättning motsvarar betalningen från köparen med avdrag för vår förmedlingsprovision och annonskostnad.

Equipement betalar ut din ersättning till ditt angivna bankkonto senast inom 30 bankdagar. Om du meddelar oss kan din ersättning i stället skänkas för din räkning till välgörenhet, vi samarbetar exempelvis med Ride Against Cancer.

Storleken på förmedlingsprovisionen är bland annat beroende av köpesummans storlek.
Vi förbehåller oss rätten att justera hur försäljningsprovisionen beräknas, dock ej på en vara som är under pågående köp- eller säljprocess. Storleken på vår förmedlingsprovision och hur den beräknas framgår av vår webbsida.

Skulle en inlämnad vara förorsaka skada, exempelvis genom spridande av ohyra, kan utbetalningen komma att reduceras ytterligare för att täcka Equipements kostnader. Som säljare kan du i tillägg bli ersättningsskyldig, om utbetalningen inte täcker förmedlingsprovisionen eller kostnaden.

Skulle en såld vara lämnas i retur av köparen kommer vi att meddela dig att köpet gått tillbaka. Av köparen inbetalad ersättning ska då utbetalas till köparen, och du som säljare har inte rätt till ersättning. När vi har fått varan i retur kommer vi att annonsera varan till försäljning igen om du inte meddelar oss att du önskar få varan i Retur. Har ersättningen redan utbetalats till dig är du skyldig att återbetala beloppet till oss, innan vi returnerar varan till dig. Har vi inte tagit emot återbetalningen inom 14 dagar, äger vi rätt att för din räkning sälja varan och erhålla ersättning ur erhållet pris. Skulle ersättningen inte täcka vårt anspråk på återbetalning och våra direkta kostnader har vi en kvarstående fordran på dig som du ska betala senast 5 bankdagar efter att vi meddelat dig det kvarstående beloppet. Obetalat belopp löper med en dröjsmålsränta om 8 procent.

 

Kompensation

Vara som lämnas in till oss, lämnas in på egen risk. Du har inte rätt till kompensation från oss om någon vara blivit skadad, stulen eller förstörd under transporten till eller från oss.

Vår Säljtjänst använder samarbetspartners, exempelvis för webbsidan och för att vi ska kunna ombesörja betalningar. Vi ansvarar inte för skada som skulle kunna uppkomma till följd av bristande funktionalitet hos våra samarbetspartners.

 

Köp av varor

För att genomföra köp via Equipements Säljtjänst gäller följande villkor.

 

Allmänna köpvillkor

För köpare av inlämnad vara gäller följande:

 • Du ska ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd med fast adress i Sverige.
 • Du ska ha ett svenskt bankkonto i eget namn med ett tillgodohavande som täcker köpet.
 • Du ska fritt kunna disponera bankkontot, det får exempelvis inte vara pantsatt.

På vår webbsida anger du vilken vara du önskar köpa. Köpet genomförs genom att du betalar det angivna priset genom vald betalningsmetod till vårt bankkonto såsom framgår av vår webbsida. När du genomfört betalningen erhåller du en bekräftelse på ditt köp. När vi har mottagit din betalning skickar vi varan till dig.

Vi tillämpar en generell ångerrätt om 14 dagar. Köpare som önskar utnyttja sin ångerrätt ska meddela oss det senast inom 14 dagar från det att köpet genomfördes, dvs från det att vi tog emot betalningen. Köparen ska därefter omedelbart, och på egen bekostnad, sända varan i retur väl emballerad till oss. När vi har tagit emot returnerad vara återbetalar vi erlagt pris till köparens bankkonto inom 14 bankdagar, under förutsättning att varan är i samma skick som när köpet gjordes.

 

Priser och varuinformation

Alla priser som visas på Equipements websida, www.equipement.se, är inklusive moms.  Alla varor säljs i befintligt skick. Syftet med de varubilder och informationstexter som tillhandahålls av Equipement är att ge en så korrekt och verklighetstrogen bild som möjligt av varorna. Vi strävar efter att allt innehåll som visas på Säljtjänsten ska vara korrekt, men fel kan förekomma. Avbildning av en vara, eller beskrivningen på Säljtjänsten är inte en uttömmande beskrivning av varans utförande eller skick och vi ansvarar inte för att beskrivningen är uttömmande avseende skador, brister eller defekter. Equipement kan inte garantera att alla varubilder återspeglar produkternas verkliga utseende i alla avseenden.

 

Leverans och leveranstid

Om varan skadats under transporten fram till dig måste du meddela oss inom 2 arbetsdagar från att du tagit emot varan. Om du som köpare önskar returnera en vara till oss ansvarar du för att varan kommer fram till oss utan skador. Var därför noga med att packa varan ordentligt vid retur för att undvika eventuella skador under transporten.

Normal leveranstid är 1–3 arbetsdagar inom Sverige. Vi reserverar oss för att längre leveranstid kan förekomma. Din vara levereras till närmaste postombud eller till angiven adress vid beställning och aviseras på det mobilnummer eller till den e-post som uppgetts i samband med köpet. För ömtåliga, skrymmande eller särskild värdefulla varor kan andra leveranssätt förekomma.

 

Ändringar

Vi kan komma att se över och justera dessa allmänna villkor från tid till annan. Varje gång du köper en vara av oss kommer de vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Equipement. Du bör därför regelbundet besöka denna sida för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

 

Läs eller ladda ner våra användarvillkor som pdf här!

 • Din vara säljs för 450 kr

  Om en av dina varor säljs för 450 kr, är din andel 60% av försäljningspriset, minus annonsavgiften på 19kr.

  60% av 450 kr = 270 kr

  270 kr - 19 kr = 251 kr

  Din utbetalning: 251 kr

 • Din vara säljs för 850 kr

  Om en av dina varor säljs för 850 kr, är din andel 60% av försäljningspriset upp till 500 kr och 70% av det belopp som överstiger 500 kr upp till 1000kr, i detta fall 350 kr, minus annonsavgiften på 19kr.


  60% av 500 kr = 300 kr
  70% av 350 kr = 245 kr

  300 kr + 245 kr = 545 kr

  545 kr - 19 kr = 526 kr

  Din utbetalning: 526 kr

 • Din vara säljs för 1250 kr

  Om en av dina varor säljs för 1250 kr, är din andel 60% av försäljningspriset upp till 500 kr, 70% av det belopp som överstiger 500 kr upp till 1000 kr och 80% av det belopp som överstiger 1000 kr, i detta fall 250 kr, minus annonsavgiften på 19kr.


  60% av 500 kr = 300 kr
  70% av 500 kr = 350 kr
  80% av 250 kr = 200 kr

  300 kr + 350 kr + 200 kr = 850 kr

  850 kr - 19 kr = 831 kr

  Din utbetalning: 831 kr